ผลการสุ่มรางวัลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ปี2016

31/03/2016

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่เข้าร่วมตอบใน"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"

สมาชิกที่ตอบ"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"ในเดือนมกราคมจะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลพิเศษ

เรามีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้

รางวัล: 300 คะแนนสำหรับแต่ละท่าน 

อีเมล์ เพศ
pradchay***@hotmail.com ชาย
hava-***@hotmail.com หญิง
pboonw***@hotmail.com ชาย
pucca_***@hotmail.com หญิง
tekke***@hotmail.com ชาย
chontich***@hotmail.co.th หญิง
mym***@hotmail.com หญิง
sineen***@gmail.com หญิง
chananuch.k***@gmail.com หญิง
som.pon***@gmail.com หญิง

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน! เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อๆไปในโอกาสหน้า

AIP ONLINE SURVEYS