[ประกาศ] แจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2016

03/03/2016

เรียน สมาชิกเว็บไซต์ AIP

โปรดทราบว่าทีมงานมีความจำเป็นจะต้องทำการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ (https://th.m.aipsurveys.com) เป็นการชั่วคราว ในเวลาดังต่อไปนี้

ระยะเวลาปรับปรุงเว็บไซต์AIP:วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2016 , เวลา 04.30-05.00 น.

โปรดทราบว่าสมาชิกจะไม่สามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ชั่วคราว โปรดติดต่อทีมงานAIPผ่านทางระบบ "ติดต่อเรา" 

ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวมา ณ ที่นี้
AIP Online Surveys