ปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติ

22/01/2016

เรียนสมาชิก


ในวันนี้(22 มกราคม)สมาชิกบางท่านอาจประสบปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติในบางช่วงเวลา 23:30 - 06:45 น.

ขอแจ้งให้ทราบว่าทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและเว็บไซต์เป็นปกติแล้วในขณะนี้

ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ทีมงาน AIP