[ประกาศ] เว็บไซต์ AIP Online Surveys จะปิดปรับปรุงในวันที่ 26 ตุลาคม 2015

21/10/2015

เรียนสมาชิก


ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

โปรดทราบว่าเว็บไซต์AIPจะทำการปิดปรับปรุงชั่วคราวในวันที่ 26 ตุลาคม 2015 ในช่วงเวลา 2.00 - 5.00 น. สมาชิกจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้หรือตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาดังกล่าว
หากมีคำถามใดๆกรุณาติดต่อเราผ่านทางระบบ [ติดต่อเรา] 


เราหวังว่าสมาชิกจะพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทีมงานAIP Online Surveys