แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับคะแนนสำหรับการแลกของรางวัลประเภทบัตรรับชมภาพยนตร์

22/04/2015

เรียนสมาชิก

AIP Online Surveysขอแจ้งให้ทราบว่านับตั้งแต่วันศุกร์ที่1 พฤษภาคม 2015เป็นต้นไป จะมีการปรับจำนวนคะแนนสำหรับแลกของรางวัลประเภท "บัตรรับชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในเครือ EGV และ Major Cineplex" ดังต่อไปนี้

1.บัตรรับชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในเครือ EGV และ Major Cineplex จำนวน2ที่นั่ง
เดิม 250 คะแนน จะถูกปรับเป็น 300 คะแนน

2.บัตรรับชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในเครือ EGV และ Major Cineplex จำนวน4ที่นั่ง
เดิม 500 คะแนน จะถูกปรับเป็น 600 คะแนน

3.บัตรรับชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในเครือ EGV และ Major Cineplex จำนวน6ที่นั่ง
เดิม 750 คะแนน จะถูกปรับเป็น 900 คะแนน

4.บัตรรับชมภาพยนตร์ที่นั่งปกติในเครือ EGV และ Major Cineplex จำนวน8ที่นั่ง
เดิม 1,000 คะแนน จะถูกปรับเป็น 1,200 คะแนน

โดยสาเหตุในการปรับคะแนนสะสมในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการขึ้นราคาของบัตรโดยทางโรงภาพยนตร์ เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตามเช่นกัน

ทีมงานAIP Online Surveys