ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแบบสอบถามความพึงพอใจสมาชิก

01/02/2015

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน AIP ONLINE SURVEYSมาโดยตลอด
และขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่เข้าร่วมตอบใน"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"สมาชิกที่ตอบ"แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์"ในเดือนมกราคมจะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลพิเศษ
เรามีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้รางวัล: 300 คะแนนสำหรับแต่ละท่าน

 

อีเมล์ เพศ
fond***@hotmail.com หญิง
suri***@yahoo.com หญิง
ratt***@hotmail.com ชาย
merr***@outlook.co.th หญิง
s_no***@hotmail.com หญิง
nont***@yahoo.com หญิง
buff***@gmail.com หญิง
golf***@hotmail.co.th ชาย
case***@gmail.com หญิง
digi***@gmail.com ชาย


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน!
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อๆไปในโอกาศหน้า


AIP ONLINE SURVEYS