เกี่ยวกับปัญหาการล็อกอินและตั้งรหัสผ่านใหม่

19/12/2014

เรียนสมาชิก

ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ทีมงานพบว่าสมาชิกบางท่านประสบปัญหาในการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของAIP (https://th.m.aipsurveys.com)เมื่อ

- ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์มือถือบางประเภท/รุ่น

- รีเซ็ทรหัสผ่านใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถล็อกอินได้

โปรดทราบว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว

ทีมงานขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานAIP Online Surveys