เกี่ยวกับการแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์

17/12/2014

เรียนสมาชิก

ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน

ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 12.27น. จนถึง วันที่16 ธันวาคม เวลา 7.40น. ที่ผ่านมานั้น สมาชิกบางท่านซึ่งได้เข้าสู่เว็บไซต์เก่า (http://th.aipsurveys.com) อาจจะเห็นข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับSSL certificationของเว็บไซต์

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุงเว็บไซต์ โปรดวางใจได้ว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมไปถึงการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใด

ข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวนั้นจะไม่แสดงอีกต่อไป
ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับปัญหาดังกล่าว

เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกต่อๆไปในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน AIP Online Surveys