ปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติ

21/11/2014

เรียนสมาชิก

ในวันนี้(21)สมาชิกบางท่านอาจประสบปัญหาเว็บไซต์ช้ากว่าปกติในบางช่วง
ขอแจ้งให้ทราบว่าทีมงานได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและเว็บไซต์เป็นปกติแล้วในขณะนี้

ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น