โปรแกรมสมาชิกแนะนำสมาชิกไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ

30/06/2014

เรียนสมาชิกฃ

ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

โปรดทราบว่าโปรแกรม "สมาชิกแนะนำสมาชิก" นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยการปรับปรุงระบบ เมื่อระบบกลับมาใช้งานได้แล้วทีมงานจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว

ทีมงานAIP ONLINE SURVEYS