สมัครสมาชิกใหม่

  • การลงทะเบียนนั้นเปิดให้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เราของดรับสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการตลาดหรือเอเจนซีต่างๆ
  • บุคคลใดๆจะสมัครสมาชิกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครสมาชิกมากกว่า1ครั้งได้

โปรดทราบว่าเราอาจจะติดต่อสมาชิกทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบ


  1. กรุณาแน่ใจว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ "ข้อตกลงสมาชิก" ก่อนลงทะเบียน คุณจะดำเนินการต่อไปยังการสมัครสมาชิกขั้นต้นได้ก็ต่อเมื่อยินยอมใน "ข้อตกลงสมาชิก"
  2. กรุณาระบุข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียนขั้นต้น
  3. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นต้น เราจะติดต่อคุณกลับทางอีเมล์
  4. โปรดคลิก URL ในอีเมล์ที่ได้รับ และดำเนินการต่อในขั้นตอนการลงทะเบียนหลัก
  5. การลงทะเบียนหลักจะเสร็จสิ้นหลังจากที่คุณได้ระบุข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน