สมัครสมาชิกใหม่

สมาชิก AIP ONLINE SURVEYS คือสมาชิกผู้ที่ให้ความร่วมมือในแบบสำรวจที่จัดทำโดย AIP Corporation (จากนี้ไปจะเรียกย่อๆว่า AIP)

 • การสมัครสมาชิกนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • สมาชิกจะต้องยินยอมตาม "ข้อตกลงสมาชิก" ก่อนที่จะสมัครสมาชิก
 • หลังจากที่ได้สมัครสมาชิกแล้ว จะสามารถเข้าสู่หน้า My Page ได้
 • คำเชิญชวนให้ร่วมตอบแบบสอบถามจะถูกส่งไปทางอีเมล์
 • คุณจะได้รับคะแนนสะสมเมื่อเสร็จสิ้นแบบสอบถาม
 • คะแนนสะสมสามารถนำไปใช้แลกของรางวัลจากทางเว็บไซต์ได้ กรุณาดูหัวข้อ "คะแนนสะสม" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • การลงทะเบียนนั้นเปิดให้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เราของดรับสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการตลาดหรือเอเจนซีต่างๆ
 • บุคคลใดๆจะสมัครสมาชิกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครสมาชิกมากกว่า1ครั้งได้

โปรดทราบว่าเราอาจจะติดต่อสมาชิกทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบ

 • AIP จะดำเนินการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากสมาชิกอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการเปิดเผยไปยังบุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของสมาชิกโดยเด็ดขาด
 • แบบสำรวจของเรามีจุดประสงค์เพื่อการตลาดขององค์กรและสื่อต่างๆ และด้วยกระบวนการทางสถิติจากผลการสำรวจที่เก็บรวบรวม เราจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในการระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยเด็ดขาด
ชื่อบริษัท

AIP Corporation

จุดประสงค์ในการใช้งาน

แผนกงานวิจัยตลาดของ AIP นั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจการวิจัยตลาดและมุ่งที่จะวิจัยถึงการรับรู้และความตระหนักในสินค้าและบริการของผู้บริโภค
เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวและนำไปมอบต่อยังองค์กรและบริษัทต่างๆ รวมถึงการประมวลผลทางสถิติ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่AIPได้รับนั้นจะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติเท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนใดๆเป็นอันขาด

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

AIP จัดการข้อมุลส่วนตัวของสมาชิกอย่างเหมาะสม และจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อนเป็นอันขาด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
 2. ในกรณีที่จะต้องปกป้องชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ และการติดต่อขอความยินยอมจากตัวบุคคลนั้นกระทำได้ยาก
 3. เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพและการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม และการติดต่อขอความยินยอมจากตัวบุคคลนั้นกระทำได้ยาก
 4. มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และในกรณีที่การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีหากไม่ได้รับการยินยอมจากตัวบุคคล
การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

AIP จะจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับอย่างถูกต้องเหมาะสม และจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อนเป็นอันขาด

การร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ต้องการส่งข้อร้องเรียนหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก กรุณาติดต่อเราโดยใช้ที่อยู่ด้านล่างนี้ กรุณาเข้าสู่เมนู "อัพเดต/แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน"จากหน้า My Pageหากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ

Personal Information Protection Manager, AIP Corporation
Rakuten Crimson House,
1-14-1 Tamagawa,
Setagaya-ku, Tokyo 158-0094
TEL : +81-50-5581-1710
อิสระในการสมัครสมาชิกและร่วมตอบแบบสอบถาม

การร่วมตอบแบบสอบถามนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ การสมัครสมาชิกและตอบแบบสอบถามสามารถถูกปฏิเสธหรือระงับได้ทุกเมื่ออีกทั้งคะแนนสะสมหรือรางวัลพิเศษจากการตอบแบบสอบถามก็อาจจะถูกระงับได้เช่นกัน

การใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ของเราใช้งานCookies เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการตอบคำถามของสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่ได้รับ


 1. กรุณาแน่ใจว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ "ข้อตกลงสมาชิก" ก่อนลงทะเบียน คุณจะดำเนินการต่อไปยังการสมัครสมาชิกขั้นต้นได้ก็ต่อเมื่อยินยอมใน "ข้อตกลงสมาชิก"
 2. กรุณาระบุข้อมูลที่จำเป็นในการลงทะเบียนขั้นต้น
 3. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นต้น เราจะติดต่อคุณกลับทางอีเมล์
 4. โปรดคลิก URL ในอีเมล์ที่ได้รับ และดำเนินการต่อในขั้นตอนการลงทะเบียนหลัก
 5. การลงทะเบียนหลักจะเสร็จสิ้นหลังจากที่คุณได้ระบุข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน

ตรวจสอบข้อตกลงสมาชิก

กรุณาแน่ใจว่าได้อ่าน "ข้อตกลงสมาชิก" ก่อนที่จะทำการสมัคร

ถ้ายินยอมตามข้อตกลงสมาชิก กรุณาคลิก "ตกลง" เพื่อทำการลงทะเบียนต่อไป