เกี่ยวกับเว็บไซต์

ส่งผ่านความคิดเห็นของคุณผ่าน RAKUTEN INSIGHT SURVEYS

Rakuten Insight Global, Inc (จากนี้ไปจะเรียกย่อๆว่า Rakuten Insight) ให้บริการแก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานมากมายจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรป อเมริกา และเอเชีย

ความคิดเห็นของสมาชิกจะถูกส่งต่อและนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีกว่าในอนาคต

เกี่ยวกับแบบสอบถามของเรา

เมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ RAKUTEN INSIGHT SURVEYS และได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ของเราแล้ว สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปของคะแนนสะสม (EPoints) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหน้า My page คะแนนสะสมที่ได้รับนี้จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ได้ในภายหลัง

การสมัครสมาชิกนั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเปิดให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 16 ปีเต็มขึ้นไปเท่านั้น*เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ
Rakuten Insightให้คำมั่นสัญญาที่จะควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสมาชิกอย่างเข้มงวด และจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับคำยินยอมของสมาชิกก่อนเป็นอันขาด กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด